Aanscherping Routekaart: wat willen we de komende jaren samen bereiken?

25-03-2017 0 reacties

Ruim 130 professionals uit het werkveld gingen tijdens een werkconferentie op 27 januari aan de slag met de vraag welke richting we in Nederland op willen met Smart Mobility. En: wat zijn de concrete vervolgstappen die voor de komende jaren gewenst zijn?

Om de ontwikkeling van Smart Mobility aan te jagen is ruim drie jaar geleden de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg opgesteld. Daarbinnen zijn zes transitiepaden geïdentificeerd die voor de uitrol van slimme mobiliteit cruciaal zijn. Hoewel nog steeds actueel, blijkt er behoefte aan een grotere mate van focus en concretisering.

De Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg is sinds 2013 het publiek-private kompas in de transitie naar slimmere mobiliteit in Nederland. Uit gesprekken in het werkveld blijkt echter grote behoefte te bestaan aan een grotere mate van richting en focus.

Wat willen we de komende jaren samen bereiken? Welke problemen willen we aanpakken? Welke kansen willen we verzilveren? Welke investeringen passen daarbij?

 

Meerdere ontwikkelingsrichtingen denkbaar

Voor elk van de zes transitiepaden en drie aanvullende thema’s – ‘zelfrijdend’, ‘Mobility as a Service’ en ‘Smart Logistics’ – zijn meerdere ontwikkelingsrichtingen denkbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om de rolverdeling tussen markt en overheid op het vlak van verkeersinformatie en verkeersmanagement. Blijven wegbeheerders en serviceproviders binnen de huidige rolverdeling werken, of nemen private serviceproviders nemen verkeersmanagement-taken over van wegbeheerders. Of maken geavanceerde private (navigatie)diensten publiek verkeersmanagement wellicht grotendeels overbodig.

 

Verdere aanscherping transitiepaden

De vraag die voor elk transitiepad aan de orde is - en tijdens de werkconferentie op 27 januari ter tafel lag – is op welk scenario de betrokken partijen gezamenlijk willen inzetten. Welke richting kiezen we en waar zetten we concreet op in? Bijvoorbeeld door het stellen van doelen die binnen een periode van drie jaar bereikt moeten worden.

De resultaten uit de werksessies zijn inmiddels verwerkt en gebundeld. De resultaten dienen als input voor de discussie over de verdere aanscherping van de transitiepaden uit de routekaart.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn