Export en concurrentiepositie Nederlandse ITS bedrijven ook in 2016 toegenomen

13-09-2017 0 reacties

Uit de jaarlijkse monitor concurrentiepositie ITS blijkt dat de Nederlandse ITS-sector groeit. Dat uit zich in toenemende omzet en export bij bedrijven. Kennisinstellingen zijn positief over de internationale kennispositie en dat zien we ook terug in de R&D investeringen.

Een van de doelstellingen van de Routekaart is de verbetering van de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Om inzicht te krijgen in de jaarlijkse ontwikkelingen in   de Nederlandse ITS-sector monitort Connecting Mobility deze concurrentiepositie. In 2016 is de eerste monitor uitgekomen. De monitor 2017 is de eerste vervolgmeting. Deze is tot stand gekomen op basis van deskresearch, marktstudies, enquêtes onder en interviews met bedrijven, kennisinstellingen en overheden die actief zijn in de sector.

Uit de enquête onder bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van ITS kunnen we concluderen dat de positieve ontwikkelingen die vorig jaar gesignaleerd zijn, zich dit jaar hebben voortgezet.

  • Bij 75% van de bedrijven is de omzet toegenomen, bij 40% zelfs meer dan 15%.
  • Export is bij 69% van de bedrijven toegenomen en de concurrentiepositie is bij 55% van de Nederlandse bedrijven verbeterd.
  • Onder Ertico-leden (9 respondenten) wordt Nederland gezien als “leading country” op het gebied van verkeersmanagement/VRI & connected driving.

Aandacht wordt gevraagd voor de internationale positionering van Nederland en opschaalbaarheid van gerealiseerde projecten/pilots.

In bovenstaand dashboard zijn de belangrijkste graadmeters voor de (economische) ontwikkeling van de concurrentiepositie van de ITS-sector weergegeven. Het dashboard is gebaseerd op de enquête onder Nederlandse ITS-bedrijven en kennisinstellingen (N=131)

 

Download het rapport

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn