Vijf slimme vragen aan Paul van Koningsbruggen

15-02-2018 0 reacties

Een succesvolle tender voor de stad Kopenhagen opende voor het Nederlandse bedrijf Technolution de deuren naar het noorden. Smart Mobility Stories stelde vijf slimme vragen aan Paul van Koningsbruggen.

'Inwoners van Kopenhagen zijn nadrukkelijk betrokken'

Het Nederlandse bedrijf Technolution is een belangrijke partner in het ambitieuze CPH 2025 Climate Plan van Kopenhagen, waarmee de Deense hoofdstad in 2025 volledig CO2-neutraal wil worden. Technolution ondersteunt de stad met intelligente transport- en infrastructuuroplossingen. Smart Mobility Stories stelde vijf slimme vragen aan Paul van Koningsbruggen.

 

Hoe zien de intelligente transport-en infrastructurele oplossingen eruit die Technolution voor Kopenhagen ontwikkelt?

Kopenhagen heeft een ambitie neergezet om in 2025 CO2 neutraal te zijn, onder andere door grip te krijgen op transport en verkeer. Het gaat dan in alle gevallen om multimodale oplossingen, door zowel auto, fiets als OV beter door de stad te laten stromen. Vrijwel alle verkeerslichten zijn in Kopenhagen onlangs vervangen als basis voor dit traject. De stad Kopenhagen heeft de markt gevraagd naar goede ideeën en hebben die als één publiek-privaat programma met zeven onderdelen op de markt gezet. Technolution is hoofdaannemer voor de zeven deelprojecten: een verkeersmanagementplatform voor de stad dat gaat draaien in de verkeerstoren, een goed sensornetwerk, en het optimaliseren van verkeer(slichten) op 9 corridors door de stad Kopenhagen. Naast politieke doelen zijn er tastbare resultaten op elke corridor geformuleerd: bijvoorbeeld 10 min minder reistijd voor de fietser of het OV. Ook zijn er drie meer experimentele onderdelen uitgevraagd, zoals ecoDriving (dynamisch snelheidsadvies aan auto’s en fietsers), intelligente straatverlichting op een drietal kruispunten en informatiediensten (inclusief vijf dynamische routepanelen) voor fietsers. Het zevende en laatste onderdeel van het programma is ‘dynamic urban space’; een haalbaarheidsstudie naar alternatief gebruik van de ruimte (parkeerplaats wordt tijdelijk café terras of uitstal ruimte voor een winkel). Bedoeld om de levendigheid te verhogen in de straten.

 Wat kunnen we in Nederland leren van Kopenhagen?  

Ik vind de eenvoud van het beleidsdoel echt heel inspirerend. Kopenhagen zegt kort en krachtig: “We willen CO2 neutraal zijn.” Dat maakt het niet vaag, wat je wellicht zou kunnen denken. De visie is een heel bondig beleidsdocument, maar alles wat we doen, inclusief alle evaluaties, zijn terug te voeren op dit beleid. Hoe de inwoners het ervaren is daarin een hele belangrijke factor. Dat maakt dat alles wat we doen, wordt teruggebracht naar een menselijk doel.

Welke tips (do’s en don’ts) heeft u voor Nederlandse steden die leefbaarheid in de stad willen verbeteren?

Daag de markt uit om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen en zo ook echt partner voor de stad te zijn. Een ander punt om van te leren is de directe interactie die de stad zoekt met haar inwoners en bezoekers. Dat zie je niet alleen terug in de evaluaties, maar ook in de aanpak van het ITS Congress in september 2018. Men wil nadrukkelijk dat de inwoners van de stad ervaren dat daar een week lang over ITS wordt gesproken. Naast de beurs- en congreslocatie worden dus ook zichtbare demonstraties in de stad zelf georganiseerd. Zodat inwoners de ervaring ook mee krijgen.

Is er in Kopenhagen ook een rol voor de inwoners?

Inwoners van Kopenhagen zijn nadrukkelijk betrokken bij de maatregelen. De ontwerpen voor dynamisch gebruik van autoparkeerruimte zijn met de stadsarchitecten en -antropologen getoetst en in detail vormgegeven met buurtbewoners. Het ontwerp voor het routepanelen van fietsers is bijvoorbeeld voorgelegd aan de fietsersbond. En ook de stadsarchitect is betrokken om de routedisplays vorm te geven, zodat het past bij de stad. De stalen versie is op straat neergezet en daarvoor hebben we mensen op straat geïnterviewd over wat zij ervan vonden. Is hij goed zichtbaar?  Nu staan er 5 versies van de definitieve vorm, de eerste digitale versie,  en worden er weer enquêtes op straat gehouden. Ook is er een informatie punt waar mensen hun reacties kunnen geven. Hier komen ook echt reacties binnen van mensen die zaken ontdekken die naar hun mening niet kloppen op de panelen. Ook bij ecoDriving hebben we direct contact met de chauffeurs en transportbedrijven. En voor de dynamische verlichting met bewoners in de buurt om uit te leggen wat we gaan doen en te vragen wat ze ervan vinden. Er wordt ook gebruik gemaakt van radio en kranten om interactie met inwoners te zoeken door de burgemeester van de stad en de politiek zijn daar een drijvende kracht achter. Als we de straat op gaan om reacties te vragen doen we dat altijd samen met werknemers van de stad Kopenhagen. We trekken daarin nauw samen op. 

Hoe wil (of kan) Technolution de kennis die jullie opdoen verder vermarkten?

We willen graag onze business in Denemarken en Zweden verder uitbreiden. Zo hebben we inmiddels Deense en Zweedse collega’s die namens Technolution in de Nordic aanwezig zijn. Daarnaast verkennen we ook wat het zou betekenen als je op grotere schaal zaken wil doen buiten Nederland. Kopenhagen is bijvoorbeeld op een dag op en neer nog goed te doen, maar wat betekent het als je de oceaan over moet vliegen?  

Technolution doet projecten in veel steden en provincies in Nederland. We leveren daar vaak een technische oplossing of een (deel van) een dienst. In Kopenhagen zijn we echter nadrukkelijk betrokken bij het behalen van de beleidsdoelen. Op die manier wordt er door ons in Nederland nog niet gewerkt. We hebben in Kopenhagen ook echt een prestatiecontract. Bij het optimaliseren van de verkeerslichten op de corridors bijvoorbeeld, moeten we daadwerkelijk de gestelde reistijdverbetering halen en anders moeten we toch echt terug naar de tekentafel. Het is spannend en een risico, maar vooral inspirerend.

De kennis gaat van Nederland naar Denemarken, maar ook andersom. Qua kennis en toepassing van verkeersmanagement lopen we in Nederland echt voorop. Dat betekent af en toe een stapje terug doen en temporiseren. Anderzijds, de directe betrokkenheid van de politiek en het gericht inzetten op fietsers levert ook weer veel kennis op die we meenemen naar Nederland.

 

Dit artikel is onderdeel van Smart Mobility Stories #10. Smart Mobility Stories is een gezamenlijke nieuwsbrief van AutomotiveNL, Connecting Mobility, DITCM Innovations, De Innovatiecentrale, SmartwayZ.NL en Rijkswaterstaat. Schrijf je in en ontvang Smart Mobility Stories zo’n 8 keer per jaar in je mail.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn