Smart Mobility overzicht NL

Het Smart Mobility overzicht NL biedt inzicht en overzicht in projecten, diensten en faciliteiten op het gebied van Smart Mobility in Nederland; Business Intelligence voor het hele werkveld.

Het overzicht wordt steeds meer uitgebreid, waarin naast projecten op het gebied van Intelligent Transport Systems (ITS),  projecten als de Zelfrijdende auto, Mobility as a Service (MaaS) een plek krijgen.

Dashboard

Het is meer dan een overzicht, het is een dashboard waarin je op basis van filters gericht je zoektocht kunt starten. Bijvoorbeeld als je een onderzoek of pilot gaat starten, of als je aan het begin van een project staat. Waar is eerder kennis opgedaan over verschillende kennisgebieden, welke bedrijven zijn actief betrokken bij Smart Mobility, welke faciliteiten zijn beschikbaar om te testen? Zijn de projecten en diensten nog operationeel? En ga zo maar door.
 

Bibliotheek Smart Mobility Community for Standards & Practices

Het Smart Mobility overzicht Nederland bevat korte factsheets met de noodzakelijke informatie. Zoek je evaluatierapporten of ben je bijvoorbeeld op zoek naar afspraken en standaarden, of andere documenten die van belang kunnen zijn, surf dan naar de uitgebreide bibliotheek van de Community for standards & practices. Deze landelijke community werkt aan thema-overstijgende vraagstukken, met als doel om opschaling te realiseren.

Typische producten in deze bibliotheek zijn bijvoorbeeld:

  • Richtlijnen, handreikingen
  • Architecturen
  • Standaarden, afsprakensets
  • Methodes, bewezen werkwijze
  • Lessons learned
  • Overzichten en relevante publicaties (bijv internationale stakeholders)
  • Gezamenlijke standpunten (bijv ‘de stem van NL’ tav internationale vragen aan NL): positionpapers, fiches en gezamenlijke standpunten (in toenemende mate van dwingendheid)
  • Notities met gedragen adviezen tan aanzien van vervolgaanpak
  • Een bereikte overeenstemming of gedragen analyse en/of perspectief op basis van 1 of meerdere gesprekken van belanghebbenden, al of niet aangevuld met experts.

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn