Monitor concurrentiespositie ITS

Hoe hebben de omzet en export van Nederlandse ITS-bedrijven zich ontwikkeld? Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelt de kennispositie zich van Nederlandse ITS-bedrijven en kennisinstellingen? Welke rol spelen de Nederlandse wegbeheerders bij de ontwikkeling van de ITS-markt?

Dit zijn voorbeelden van veel gestelde vragen sinds de start van de Routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg’. Connecting Mobility, het uitvoeringsprogramma bij de Routekaart, heeft het initiatief genomen voor een monitor om de komende jaren uitspraken te kunnen doen over deze positie.

De eerste uitgave van de monitor dient als nulmeting voor de internationale concurrentiepositie van de ITS-sector en geeft een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van zaken in deze dynamische sector. De vervolgmetingen vinden jaarlijks plaats, zodat ontwikkelingen in beeld kunnen worden gebracht.

Versterken concurrentiepositie
Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de ITS sector is een van de gedefinieerde doelen uit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg. De monitor biedt inzicht in hoe de concurrentiepositie van de ITS-sector zich ontwikkelt en beoogt uiteindelijk ook belangrijke zaken te agenderen en stakeholders te activeren.

Positieve verwachtingen
Uit het rapport, dat onder andere is gebaseerd op enquêtes onder Nederlandse ITS bedrijven, blijkt dat de ontwikkelingen en de verwachtingen van de sector zeer positief zijn. ITS-ontwikkelingen bieden tal van kansen voor de gebruiker, de bedrijven actief in de ITS-sector en ook voor het bereiken van maatschappelijke doelen (veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid).

Download hier:

Monitor concurrentiepositie ITS 2016 (nulmeting, sept 2016)

Monitor concurrentiepositie ITS 2017 (sept 2017)

0  reacties

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn