Lessons learned Publiek-Private samenwerking

In Nederland is op verschillende plekken ervaring opgedaan met pre competitief publiek-privaat samenwerken in ITS-initiatieven. De lessons learned uit een selectie van initiatieven zijn verzameld en vertaald in aanbevelingen.

In Nederland is op verschillende plekken ervaring opgedaan met pre competitief publiek-privaat samenwerken in ITS-initiatieven. De lessons learned uit een selectie van initiatieven zijn verzameld en vertaald in aanbevelingen.

Tijdens een Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 op 5 november presenteerde Connecting Mobility de belangrijkste aanbevelingen.

De lessons learned en aanbevelingen zijn gebaseerd op actuele casussen zoals de Praktijkproef Amsterdam, A58 spookfiles en CHARM. In de sessie wordt ingegaan op de verschillende aspecten van samenwerking: van opstart en aansturing tot werkwijze en spelregels. Ook volgt een gesprek over wat deze inzichten nu betekenen voor toekomstige initiatieven en het integreren van aanbevelingen in de praktijk.

Het whitepaper is te downloaden op de site van Verkeer in Beeld.

Of lees hier het uitgebreide rapport.

0  reacties

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn