Design thinking toepassen in mobiliteit

Wat kan het opleveren als je een designer/ontwerper laat kijken naar vraagstukken rondom mobiliteit?

Op verzoek van Connecting Mobility heeft designbureau VanBerlo de methode Frame Creation (prof. Kees Dorst, TU/e en Universiteit Sydney) toegepast op een mobiliteitsvraagstuk. En wat blijkt? Door systematisch vragen te stellen over het vermeende probleem en de belanghebbenden en context te schetsen, kom je tot verrassende inzichten en andere oplossingen.

Om ook andere wegbeheerders, maar ook marktpartijen, anders te laten kijken naar mobiliteitsvraagstukken en oplossingen, geven we hieronder een uitleg van de methode.    

Download hier de brochure of bekijk hier het stappenplan online.
Lees in dit artikel hoe RoyalHaskoningDHV Social Design toepast (MT.nl)

 

Maayke de Brouwer over Frame Creation

Maayke de Brouwer (Senior Design Strategist, VanBerlo):

`Bij aanvang van het traject hadden we het over een verkeerssysteem (Freilot) waarbij vrachtwagens sneller groen licht kunnen krijgen bij een verkeerslicht, door communicatie tussen het systeem in de vrachtwagen en de verkeerslichten. Maar vanuit bewoners gezien kan het interessant zijn om anderen voorrang te verlenen. Bijvoorbeeld een schoolklas die op gezette tijden naar de gymles loopt. Je leert te denken vanuit de drijfveren van verschillende gebruikers. Stel dat de wijk (de bewoners) de verkeersregisseur is, wat betekent dat voor de mobiliteit en wat kan een product, in dit geval Freilot, dan voor meerwaarde leveren? En dan blijkt een product als Freilot ineens veel breder inzetbaar en aantrekkelijk voor meerdere belanghebbenden.’

 

 

 

Maayke: ‘Wat het grote voordeel van deze methode is? Je krijgt duurzame oplossingen die voordeel opleveren voor de betrokken partijen. Er is veel minder weerstand, omdat je mensen onderdeel maakt van de (gedrags)verandering die gaat komen. Het draagvlak en de betrokkenheid worden sterk vergroot door de aanpak.’

 

 

Tjip Sietsma en Martin de Vries over Frame Creation

Je hebt een mooi systeem bedacht en ontwikkeld om vrachtwagens groen licht te geven bij een kruispunt. Een mooi stukje slimme techniek. Wat leer je over je eigen product als je Frame Creation gaat toepassen?

Tjip Sietsma (Manager Intelligent Transport Systems, Imtech)

‘Het was een leuk en zinvol traject om te doen. Met creatieve mensen aan tafel ga je anders over een thema discussiëren en denken.’

 

‘Door die gesprekken te voeren over hoe de buurt het verkeer ervaart, zoek je nadrukkelijk de verbinding met je omgeving. Ik vond het erg interessant om te zien hoe ontwerpers dit aanpakken. Ze vragen gestructureerd door naar het hoe en waarom. En naar de beleving van verkeer indit geval. Vinden bewoners het gevaarlijk, lawaaiig? Het bevestigt dat we anders naar onze producten en naar problemen kunnen kijken. Namelijk door de ogen van verschillende belanghebbenden. En dat zo ook de meerwaarde van een bepaalde oplossing snel duidelijk wordt.’

 

 

Martin de Vries (Product Manager, Imtech):

‘Normaal is de techniek voor ons heel belangrijk. Bovendien heb je een veel functionelere relatie met de opdrachtgever. Nu zaten we in een andere setting met een wegbeheerder en een designer aan tafel. En gingen we ineens nadenken over de verschillende motieven, ervaringen en problemen van onder anderen de bewoners van een wijk. Het is mooi om te zien dat we in een andere sfeer met elkaar samenwerken, een sfeer waarin naast een bepaalde gretigheid ook vertrouwen en begrip ontstaan.’

 

0  reacties

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn