Verkeersveilig gebruik van smart devices én Smart Mobility

Afleiding in het verkeer staat al lange tijd in de belangstelling. Het wordt gezien als een urgent en toenemend probleem. Met een position paper, convenant en handreiking bieden wij opdrachtgevers en marktpartijen concrete handvatten en handelingsperspectief voor een veilig ontwerp zonder afleiding

Convenant en position paper

De Smart Mobility Community for Standards en Practices, thema Human Behaviour, heeft het position paper ‘Verkeersveilig gebruik van smart devices én Smart Mobility’ geschreven. Dit position paper is zo positief ontvangen, dat het is verkozen tot uitgangspunt voor een convenant dat 6 september 2017 door ruim 490 organisaties werd ondertekend om een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van afleiding door smartfuncties in het verkeer. Het position paper bevat een schat aan achtergrondkennis over aandacht, afleiding en menselijk verkeersgedrag. Op basis daarvan zijn acht uitgangspunten geformuleerd waarbij optimale aandacht voor het verkeer centraal staat.

Download het Convenant 'Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer'

Download het Position paper 'Verkeersveilig gebruik van smart devices én Smart Mobility’

 

Handreiking

De handreiking 'veilig ontwerp verkeersinformatiediensten’ geeft praktische vuistregels en voorbeelden voor een veilig ontwerp van die diensten op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten en de ervaringen van marktpartijen. Opdrachtgevers voor Smart Mobility toepassingen kunnen ernaar verwijzen in hun opdrachten voor nieuwe apps.

Download hier de Handreiking voor veilig ontwerp van verkeersinformatiediensten

 

 

 

 

0  reacties

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn