Internationaal speelveld

Wat zijn relevante internationale gremia op het gebied van Smart Mobility en door welke personen wordt Nederland hierin vertegenwoordigd? In het overzicht is onderscheid gemaakt naar bijvoorbeeld niveau (strategisch, tactisch en operationeel) en invloed (op EU wetgeving en internationale koers).

Nederland is zelf ook actief in het internationale speeldveld Smart Mobility. Hier vindt u een overzicht van relevante internationale gremia op het gebied van Smart Mobility. Er is gekozen voor een onderscheid tussen gremia die actief zijn op het gebied van traditioneel ITS, C-ITS of connected en automatisch rijden om het zo overzichtelijk te houden. Uiteraard is er in een aantal gevallen sprake van een overlap. Er is tevens gekeken naar het niveau waarop het gremium actief is (strategisch (s), tactisch (t) of operationeel (o)). Verder zijn de gremia verdeeld over vier subcategorieën: onderzoek, kennisuitwisseling/ pre-deployment, beïnvloeding internationale koers en tot slot beïnvloeding van EU wetgeving. Tot slot geeft de plek waar het gremium staat in het overzicht (hoog tot laag) aan wat het belang is. Hoe hoger het gremium geplaatst is, hoe groter men het belang inschat.

Daarnaast is een overzicht gemaakt van de personen die deelnemen. Zowel vanuit Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en RDW, als degenen die vanuit de private sector deelnemen. Mocht u namen missen, horen wij dat graag. Dit kan via info@connectingmobility.nl

Download hier het overzicht

0  reacties

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn