Raamwerk voor monitoring en evaluatie van Smart Mobility

Om blijvend nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen is het wenselijk dat er een continu leerproces ingezet wordt voor Smart Mobility. Deze rapportage beschrijft een praktisch raamwerk voor Monitoring en Evaluatie om de kennisontwikkeling in het Smart Mobility domein handen en voeten te geven.

Wanneer structureel nieuwe kennis en inzichten uit deze initiatieven wordt opgedaan, ontwikkelt de innovatiekracht binnen Smart Mobility zich steeds verder en kan de ambitie uit de Routekaart gerealiseerd worden. Connecting Mobility heeft, om het leerproces binnen Smart Mobility te faciliteren en de leercycli nader in te vullen, in afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TNO gevraagd een raamwerk voor Monitoring en Evaluatie van Smart Mobility te ontwikkelen. 

Centraal staan twee leercycli, op nationaal en projectniveau, die via monitoring en evaluatie van lopende en geplande initiatieven aan elkaar verbonden worden.

Het raamwerk omvat drie onderdelen:

  • de Monitoring van de stand van zaken op het gebied van Smart Mobility in Nederland
  • de Evaluatie(s) van de verschillende Smart Mobility initiatieven (dit kunnen diensten, projecten en ook beleidsmaatregelen zijn) en;
  • de verbinding tussen Monitoring en de Evaluatie(s).

 

Het doel van het raamwerk is feitelijk tweeledig. Enerzijds levert de toepassing van het raamwerk de kennis en informatie op om te blijven leren en innoveren op het Smart Mobility domein. Anderzijds levert het raamwerk een concreet handvat voor individuele Smart Mobility initiatieven om een evaluatie goed op te zetten, uit te voeren en waar mogelijk vergelijkbaarheid in de resultaten te creëren (wat weer dienend is aan het eerste doel om evaluaties te integreren). Door de verbinding tussen het landelijke -en individuele niveau te leggen wordt het leren van elkaar gefaciliteerd en wordt het mogelijk om telkens voort te bouwen op eerdere resultaten en opgedane kennis en ervaring.

0  reacties

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn