Afwegingskader ovrheidsparticipatie

Wat is de rol van de overheid bij Smart Mobility? Voor overheden is er een afwegingskader ontwikkeld. Het afwegingskader bestaat uit 5 (volgordelijke) afwegingen die in een rapport zijn uitgewerkt en toegelicht.

Figuur 1: Ontleend aan het rapport "Impact Investing" opgesteld door de Harvard Universiteit met financiering van de Rockefeller Foundation, 2011

Ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility wordt regelmatig de vraag gesteld of hier een rol voor de overheid ligt en zo ja welke rol. Om die reden is dit afwegingskader opgesteld. Overheden kunnen dit afwegingskader gebruiken, alvorens te besluiten over te gaan tot een overheidsinterventie in Smart Mobility.

Het afwegingskader bestaat uit 5 (volgordelijke) afwegingen. Deze staan in het bijgevoegde rapport uitgewerkt.

  1. Is er een noodzaak en dus een legitimatie om te interveniëren?
  2. Zo ja, welke interventies zijn mogelijk?
  3. En binnen die interventies in welke rol(len)?
  4. En binnen die interventies door middel van welke instrumenten?
  5. En getoetst aan de zes basiscriteria voor succesvol intervenieren

 

0  reacties

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn